Zaštita okoliša

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 
 • Mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
 • Mjerenje komunalne buke (caffe barovi, noćni barovi, restorani, autopraone, pogoni, …)
 • Mjerenje zvučne izolacije
 • Plan uklanjanja otpada odbačenog u okoliš s troškovnikom radova
 • Elaborat gospodarenja otpadom
 • Elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš – u suradnji s VIA PLAN d.o.o.
 • Dokumentaciju za izdavanje vodopravne dozvole (elaborat, pravilnici, izrada katastra zagađivača...)
 • Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša
 • Izrada izvješća o stanju okoliša
 • Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš
 • Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša
 • Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša "Prijatelj okoliša"

100000+

Ispitanih strojeva

10000+

Planova evakuacije

100000+

Osposobljenih radnika

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Kontaktirajte nas
za najbolju uslugu

KONTAKT