Zaštita i spašavanje

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 
  • Izradu Procjena rizika od velikih nesreća JLP(R)S
  • Izradu Planova djelovanja civilne zaštite JLP(R)S
  • Izradu Operativnih planova CZ pravnih osoba o načinu organiziranja i provedbe mjera u sustavu CZ
  • Izradu Procjena rizika i Operativnih planova pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
  • Izradu Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ JLP(R)S
  • Izradu Godišnjih analiza stanja i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ
  • Izradu godišnjeg Plana djelovanja JLP(R)S u području prirodnih nepogoda
  • Stručnu pomoć u organizaciji sustava CZ, izradi dokumenata civilne zaštite, vježbi, osposobljavanju povjerenika CZ i postrojbi

100000+

Ispitanih strojeva

10000+

Planova evakuacije

100000+

Osposobljenih radnika

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Kontaktirajte nas
za najbolju uslugu

KONTAKT