Obrazovanje odraslih

Posjedujemo programe stručnog osposobljavanja za zanimanja:

 
 • Rukovatelj/ica šumskim zglobnim traktorom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica strojevima za sekundarnu obradu drva (160 sati)
 • Rukovatelj/ica strojevima za primarnu obradu drva (160 sati)
 • Rukovatelj strojevima za finalnu obradu drva
 • Rukovatelj/ica motornom kosilicom (60 sati)
 • Rukovatelj/ica motornom pilom (120 sati)
 • Rukovatelj/ica viličarom (160 sati)
 • Rukovatelj viličarom unutar kruga poslodavca (za one koji nemaju položen vozački ispit)
 • Rukovatelj/ica mosnom/portalnom dizalicom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica hidrauličnom platformom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica autodizalicom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica traktorom sa priključnim oruđima za rad (160 sati)
 • Prodavača/ica naftnih derivata i plina (160 sati)
 • Signalist/ica – vezač/ica tereta (82 sata)
 • Rukovatelj/ica valjkom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica utovarivačem (160 sati)
 • Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica skreperom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica pumpom za beton (160)
 • Rukovatelj/ica kopačem-utovarivačem (160 sati)
 • Rukovatelj/ica grederom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica dozerom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica demperom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica bagerom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica automješalicom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica vibracijskim nabijačem (160 sati)
 • Rukovatelj strojevima za obradu metala skidanjem strugotine (200 sati)
 • Rukovatelj strojevima za obradu metala oblikovanjem i odsijecanjem (170 sati)
 • Monter građevinskih skela (135 sati)
 • Rukovatelj građevinskom dizalicom (120 sati)
 • Rukovatelj tračnom pilom (120 sati)
 • Rukovatelj strojevima za čišćenje površina (72 sata)
 • Rukovatelj konzolnom dizalicom (135 sati)
 • Zavarivač MIG – MAG postupkom (202 sata)
 • Specijalist/ica zaštite na radu (250 sati)
 • Rukovatelj/ica press kontejnerima (120 sati)
 • Rukovatelj/ica press kontejnerima (120 sati)
 • Rukovatelj/ica elektrokolicima (80 sati)
 • Poslovi obrade i montaže ALU i PVC stolarije (250 sati)
 • Rukovatelj/ica samohodnim odbacivačem za snijeg (72 sata)
 • Rukovatelj/ica strojevima za brušenje kože i gume (72 sata)
 • Rukovatelj/ica strojevima za rezanje kamena kružnom i tračnom pilom (120 sati)
 • Rukovatelj/ica strojem za savijanje araka (120 sati)
 • Rukovatelj/ica strojem za plastificiranje araka (120 sati)
 • Rukovatelj/ica strojem za bušenje betona i podnom rezačicom (160 sati)
 • Rukovatelj/ica strojem za zabijanje stupova i pilota (160 sati)
 • Rukovatelj/ica hidrauličnom prešom za baliranje reciklirajućih materijala (120 sati)
 • Rukovatelj/ica kružnom pilom (120 sati)

100000+

Ispitanih strojeva

10000+

Planova evakuacije

100000+

Osposobljenih radnika

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI

Kontaktirajte nas
za najbolju uslugu

KONTAKT