Vizor d.o.o.

EKOLOGIJA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

ZAŠTITA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

KONZALTING

VIZOR d.o.o.

Usluge vezane za zaštitu i spašavanje

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

  • obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
  • izrada procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća
  • izrada plana zaštite i spašavanja
Povezane teme:
procjena ugroženosti stanovništva planiranje zaštite i spašavanja izrada plana zaštite i spašavanja plan zaštite i spašavanja izrada procjene ugroženosti stanovništva zaštita