procjena ugroženosti stanovništva

Usluge vezane za zaštitu i spašavanje

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

  • izrada Procjena rizika od velikih nesreća JLP(R)S
  • izrada Planova djelovanja civilne zaštite JLP(R)S
  • izrada Operativnih planova CZ pravnih osoba o načinu organiziranja i provedbe mjera u sustavu CZ
  • izrada Procjena rizika i Operativnih planova pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
  • izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ  JLP(R)S
  • izrada Godišnjih analiza stanja i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ
  • izrada godišnjeg Plana djelovanja JLP(R)S u području prirodnih nepogoda
  • stručna pomoć u organizaciji sustava CZ, izradi dokumenata civilne zaštite, vježbi, osposobljavanju povjerenika CZ i postrojbi
Povezane teme:
procjena ugroženosti stanovništva planiranje zaštite i spašavanja izrada procjene ugroženosti stanovništva izrada plana zaštite i spašavanja plan zaštite i spašavanja zaštita