ispitivanje električnih instalacija

Usluge vezane za zaštitu od požara

Zaštita od požara

Mi smo:

  • ovlašteno poduzeće za izradu procjena ugroženosti od požara
  • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
  • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
  • ovlašteno poduzeće za osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara
  • pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija
  • pregledi i ispitivanja elektroinstalacija
  • pregledi i ispitivanja kotlovnica i drugih energetskih postrojenja
  • ovlašteno poduzeće za mjerenje i ispitivanje el. instalacija u «Ex» izvedbi 
Povezane teme:
ispitivanje energetskih postrojenja ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para ispitivanje gromobranskih instalacija ispitivanje elektroinstalacija ispitivanje kotlovnica osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara mjerenje električnih instalacija osposobljavanje pučanstva za gašenje početnih požara procjena ugroženosti od požara instalacija za dojavu i gašenje požara ispitivanje električnih instalacija ekologija zaštita