ekologija

O nama - Ekologija, zaštita, konzalting varaždin

Poduzeće VIZOR d.o.o. Varaždin je poduzeće s osnovnom djelatnošću – pružanje usluga mjerenja, ispitivanja i izrada elaborata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Poduzeće zapošljava 27 osoba, od toga 20 inženjera tehničke struke, posluje s više od 2000 komintenata širom Hrvatske, te ima dugo-godišnje iskustvo isključivo na navedenim poslovima.


VIZOR d.o.o. sa radom započinje 27.06.1988.g. pod imenom – RO Zavod za unapređivanje sigurnosti pri radu zaštite od požara i zaštita radne i životne okoline po., Varaždin. Od 26.06.1992.g., posluje pod nazivom – VIZOR d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, Varaždin, Koprivnička 1 (skraćeno: VIZOR d.o.o., Varaždin). U sklopu poslovnog prostora izdvojena je predavaona sa kapacitetom do 50 sjedećih mjesta.

Vizor kvaliteta

Od 2011.g. u sklopu poduzeća VIZOR djeluje Laboratorij za ispitivanje akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za akustička ispitivanja, ispitivanje električnih instalacija te sustava zaštite od djelovanje munje na građevine.

Povezane teme:
konzalting usluge mjerenja ekologija usluge ispitivanja zaštita i spašavanje zaštita od požara obrazovanje odraslih zaštita okoliša zaštita na radu zaštita

Usluge vezane za zaštitu od požara

Zaštita od požara

Mi smo:

 • ovlašteno poduzeće za izradu procjena ugroženosti od požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • ovlašteno poduzeće za osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara
 • pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • pregledi i ispitivanja elektroinstalacija
 • pregledi i ispitivanja kotlovnica i drugih energetskih postrojenja
 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i ispitivanje el. instalacija u «Ex» izvedbi 
Povezane teme:
ispitivanje energetskih postrojenja ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para ispitivanje gromobranskih instalacija ispitivanje elektroinstalacija ispitivanje kotlovnica osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara mjerenje električnih instalacija osposobljavanje pučanstva za gašenje početnih požara procjena ugroženosti od požara instalacija za dojavu i gašenje požara ispitivanje električnih instalacija ekologija zaštita

Usluge vezane za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša

Mi smo:

 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
 • mjerenje zvučne izolacije
 • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
 • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
 • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
Povezane teme:
mjerenje zvučne izolacije izdavanje vodopravne dozvole vodopravna dozvola buka mjerenje buke elaborat za izdavanje vodopravne dozvole predviđanje buke planovi intervencija u zaštiti okoliša zakonu o zaštiti od buke ekologija zaštita