Vizor d.o.o.

EKOLOGIJA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

ZAŠTITA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

KONZALTING

VIZOR d.o.o.

Ispitivači

 1. ispitivač za obavljanje pregleda i ispitivanje mjera zaštite na električnim  mrežama i instalacijama
 2. ispitivač za obavljanje periodičkih pregleda ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 3. ispitivač za izgradnju, održavanje i ispitivanje privremenih električnih instalacija
 4. ispitivač strojeva i uređaja na pogon električnom strujom
Povezane teme:
ispitivanje privremenih električnih instalacija ispitivač strojeva i uređaja na pogon električnom strujom ispitivanja strojarsko-mehaničkog dijela strojeva i uređaja s povećanim opasnostima ispitivanje mjera zaštite na električnim mrežama i instalacijama obrazovanje odraslih

O nama - Ekologija, zaštita, konzalting varaždin

Ekologija, zaštita i konzalting

sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000Poduzeće VIZOR d.o.o. Varaždin je poduzeće s osnovnom djelatnošću - pružanje usluga mjerenja, ispitivanja i izrada elaborata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.
Poduzeće zapošljava 17 osoba, od toga 11 inženjera tehničke struke, posluje s oko 1500 komintenata širom Hrvatske, te ima 15-godišnje iskustvo isključivo na navedenim poslovima.
VIZOR d.o.o. sa radom započinje 27.06.1988.g. pod imenom - RO Zavod za unapređivanje sigurnosti pri radu zaštite od požara i zaštita radne i životne okoline po., Varaždin, Trg B. Adžije 5/II.
Od 26.06.1992.g., posluje pod nazivom - VIZOR d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, Varaždin, Koprivnička 1 (skraćeno: VIZOR d.o.o., Varaždin).

Poduzeće ima od 2004. godine uveden sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000

Akreditacija za akustička mjerenja
Od 2011.g. u sklopu poduzeća VIZOR djeluje
Laboratorij za ispitivanje akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za akustička ispitivanja, ispitivanje ventilacijskih sustava, ispitivanje električnih instalacija te sustava zaštite od djelovanje munje na građevine.

 
Povezane teme:
konzalting usluge mjerenja usluge ispitivanja ekologija zaštita i spašavanje zaštita od požara zaštita okoliša zaštita na radu obrazovanje odraslih zaštita

Prodaja zapaljivih tekućina i plinova

 1. prodavač ukapljenog naftnog plina
 2. prodavač naftnih derivata
Povezane teme:
prodavač ukapljenog naftnog plina prodavač naftnih derivata ekologija obrazovanje odraslih

Rukovatelj strojevima za obradu drva

 1. rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu (pilansku) obradu drva
 2. rukovatelj strojevima za finalnu obradu drva
Povezane teme:
rukovatelj strojevima za pilansku obradu drva rukovatelj strojevima za obradu drva rukovatelj strojevima rukovatelj strojevima za primarnu obradu drva rukovatelj strojevima za finalnu obradu drva rukovatelj strojevima za sekundarnu obradu drva obrazovanje odraslih

Rukovatelji građevinskim strojevima

 1. rukovatelj utovarivačem
 2. rukovatelj samopokretnom bušilicom
 3. rukovatelj kopačem-utovarivačem
 4. rukovatelj vibracijskim nabijačem
 5. rukovatelj valjkom
 6. rukovatelj strojevima za zabijanje pilota
 7. rukovatelj skreperom
 8. rukovatelj pumpom za beton
 9. rukovatelj motornom kosilicom
 10. rukovatelj grederom
 11. rukovatelj finišerom
 12. rukovatelj dozerom
 13. rukovatelj demperom
 14. rukovatelj bagerom
 15. rukovatelj automiješalicom (mikserom)
Povezane teme:
rukovatelj grederom rukovatelj demperom rukovatelj pumpom za beton rukovatelj valjkom rukovatelj motornom kosilicom rukovatelj dozerom rukovatelj strojevima za zabijanje pilota rukovatelj skreperom rukovatelj mikserom rukovatelj bagerom rukovatelj vibracijskim nabijačem rukovatelj samopokretnom bušilicom rukovatelj kopačem-utovarivačem rukovatelj utovarivačem rukovatelj automiješalicom rukovatelj finišerom obrazovanje odraslih

Rukovatelji pilama

 1. rukovatelj motornom pilom
Povezane teme:
rukovatelj pilom rukovatelj motornom pilom obrazovanje odraslih

Rukovatelji transportnim strojevima

 1. signalist-vezač tereta na dizalicama
 2. rukovatelj autodizalicom
 3. rukovatelj hidrauličnom dizalicom
 4. rukovatelj hidrauličnom platformom
 5. rukovatelj mosnom/portalnom dizalicom
 6. rukovatelj pokretnom lift dizalicom
 7. rukovatelj stacionarnom lift dizalicom
 8. rukovatelj šumskim zglobnim traktorom
 9. rukovatelj traktorom s priključnim oruđima za rad
 10. rukovatelj toranjskom dizalicom
 11. rukovatelj viličarem
Povezane teme:
rukovatelj stacionarnom lift dizalicom rukovatelj pokretnom lift dizalicom rukovatelj mosnomportalnom dizalicom rukovatelj toranjskom dizalicom rukovatelj autodizalicom rukovatelj hidrauličnom dizalicom rukovatelj šumskim zglobnim traktorom rukovatelj hidrauličnom platformom rukovatelj traktorom s priključnim oruđima za rad rukovatelj viličarem signalist-vezač tereta na dizalicama obrazovanje odraslih