zaštita i spašavanje

O nama - Ekologija, zaštita, konzalting varaždin

Poduzeće VIZOR d.o.o. Varaždin je poduzeće s osnovnom djelatnošću – pružanje usluga mjerenja, ispitivanja i izrada elaborata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Poduzeće zapošljava 27 osoba, od toga 20 inženjera tehničke struke, posluje s više od 2000 komintenata širom Hrvatske, te ima dugo-godišnje iskustvo isključivo na navedenim poslovima.


VIZOR d.o.o. sa radom započinje 27.06.1988.g. pod imenom – RO Zavod za unapređivanje sigurnosti pri radu zaštite od požara i zaštita radne i životne okoline po., Varaždin. Od 26.06.1992.g., posluje pod nazivom – VIZOR d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, Varaždin, Koprivnička 1 (skraćeno: VIZOR d.o.o., Varaždin). U sklopu poslovnog prostora izdvojena je predavaona sa kapacitetom do 50 sjedećih mjesta.

Vizor kvaliteta

Od 2011.g. u sklopu poduzeća VIZOR djeluje Laboratorij za ispitivanje akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za akustička ispitivanja, ispitivanje električnih instalacija te sustava zaštite od djelovanje munje na građevine.

Povezane teme:
konzalting usluge mjerenja ekologija usluge ispitivanja zaštita i spašavanje zaštita od požara obrazovanje odraslih zaštita okoliša zaštita na radu zaštita