buka

Usluge vezane za zaštitu na radu

Zaštita na radu

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 • izrada procjena opasnosti (revizija)
 • pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu za novo proizvedene i uvozne strojeve i uređaje
 • mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima
 • osposobljavanje radnika za zaštitu na radu
 • vođenje poslova zaštite na radu
 • izrada svih elaborata i dokumenata u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (pravilnika, planova evakuacije i spašavanja, evidencija, ...
 • izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
 • izrada plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba
 • izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
Povezane teme:
osvijetljenost pregledi i ispitivanja strojeva mjerenje parametara radne okoline elaborati i dokumenti izrada procjene opasnosti izrada procjena opasnosti osposobljavanje odgovornih osoba buka mikroklima znakovi sigurnosti osposobljavanje radnika vođenje poslova zaštite na radu uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu izrada plana evakuacije zaštita

Usluge vezane za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša

Mi smo:

 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
 • mjerenje zvučne izolacije
 • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
 • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
 • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
Povezane teme:
mjerenje zvučne izolacije izdavanje vodopravne dozvole vodopravna dozvola buka mjerenje buke elaborat za izdavanje vodopravne dozvole predviđanje buke planovi intervencija u zaštiti okoliša zakonu o zaštiti od buke ekologija zaštita