vodopravna dozvola

Usluge vezane za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša

Mi smo:

  • ovlašteno poduzeće za mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
  • mjerenje zvučne izolacije
  • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
  • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
  • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
Povezane teme:
mjerenje zvučne izolacije izdavanje vodopravne dozvole vodopravna dozvola buka mjerenje buke elaborat za izdavanje vodopravne dozvole predviđanje buke planovi intervencija u zaštiti okoliša zakonu o zaštiti od buke ekologija zaštita