Vizor d.o.o.

EKOLOGIJA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

ZAŠTITA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

KONZALTING

VIZOR d.o.o.

Usluge vezane za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša

Mi smo:

  • ovlašteno poduzeće za mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
  • mjerenje zvučne izolacije
  • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
  • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
  • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
Povezane teme:
mjerenje zvučne izolacije izdavanje vodopravne dozvole buka vodopravna dozvola mjerenje buke elaborat za izdavanje vodopravne dozvole zakonu o zaštiti od buke planovi intervencija u zaštiti okoliša predviđanje buke ekologija zaštita