zaštita

O nama - Ekologija, zaštita, konzalting varaždin

Poduzeće VIZOR d.o.o. Varaždin je poduzeće s osnovnom djelatnošću – pružanje usluga mjerenja, ispitivanja i izrada elaborata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Poduzeće zapošljava 27 osoba, od toga 20 inženjera tehničke struke, posluje s više od 2000 komintenata širom Hrvatske, te ima dugo-godišnje iskustvo isključivo na navedenim poslovima.


VIZOR d.o.o. sa radom započinje 27.06.1988.g. pod imenom – RO Zavod za unapređivanje sigurnosti pri radu zaštite od požara i zaštita radne i životne okoline po., Varaždin. Od 26.06.1992.g., posluje pod nazivom – VIZOR d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, Varaždin, Koprivnička 1 (skraćeno: VIZOR d.o.o., Varaždin). U sklopu poslovnog prostora izdvojena je predavaona sa kapacitetom do 50 sjedećih mjesta.

Vizor kvaliteta

Od 2011.g. u sklopu poduzeća VIZOR djeluje Laboratorij za ispitivanje akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 za akustička ispitivanja, ispitivanje električnih instalacija te sustava zaštite od djelovanje munje na građevine.

Povezane teme:
konzalting usluge mjerenja ekologija usluge ispitivanja zaštita i spašavanje zaštita od požara obrazovanje odraslih zaštita okoliša zaštita na radu zaštita

Obrazovanje odraslih

 1. rukovatelj/ica šumskim zglobnim  traktorom
 2. rukovatelj/ica strojevima za sekundarnu obradu drva
 3. rukovatelj/ica strojevima za primarnu obradu drva
 4. rukovatelj strojevima za finalnu obrad drva
 5. rukovatelj/ica motornom kosilicom
 6. rukovatelj/ica motornom pilom
 7. rukovatelj/ica viličarom
 8. rukovatelj viličarom unutar kruga poslodavca
 9. rukovatelj/ica mosnom/portalnom dizalicom
 10. rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom
 11. rukovatelj/ica hidrauličnom platformom
 12. rukovatelj/ica autodizalicom
 13. rukovatelj/ica traktorom sa priključnim oruđima za rad
 14. prodavača/ica naftnih derivata i plina
 15. signalist/ica – vezač/ica tereta
 16. rukovatelj/ica valjkom
 17. rukovatelj/ica utovarivačem
 18. rukovatelj/ica toranjskom dizalicom
 19. rukovatelj/ica skreperom
 20. rukovatelj/ica pumpom za beton
 21. rukovatelj/ica kopačem-utovarivačem
 22. rukovatelj/ica grederom
 23. rukovatelj/ica dozerom
 24. rukovatelj/ica demperom
 25. rukovatelj/ica bagerom
 26. rukovatelj/ica automješalicom
 27. rukovatelj/ica vibracijskim nabijačem
 28. rukovatelj strojevima za obradu metala skidanjem strugotine
 29. rukovatelj strojevima za obradu metala oblikovanjem i odsijecanjem
 30. monter građevinskih skela
 31. rukovatelj građevinskom dizalicom
 32. rukovatelj tračnom pilom
 33. rukovatelj strojevima za čišćenje površina
 34. rukovatelj konzolnom dizalicom
 35. zavarivač MIG - MAG postupkom
 36. specijalist/ica zaštite na radu
 37. rukovatelj/ica press kontejnerima
 38. rukovatelj/ica elektrokolicima
 39. poslovi obrade i montaže ALU i PVC stolarije
 40. rukovatelj/ica samohodnim odbacivačem za snijeg
 41. rukovatelj/ica strojevima za brušenje kože i gume
 42. rukovatelj/ica strojevima za rezanje kamena kružnom i tračnom pilom
 43. rukovatelj/ica strojem za savijanje araka
 44. rukovatelj/ica strojem za plastificiranje araka
 45. rukovatelj/ica strojem za bušenje betona i podnom rezačicom
 46. rukovatelj/ica strojem za zabijanje stupova i pilota
Povezane teme:
rukovatelji zavarivač obrazovanje odraslih zaštita

Usluge vezane za zaštitu i spašavanje

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 • izrada Procjena rizika od velikih nesreća JLP(R)S
 • izrada Planova djelovanja civilne zaštite JLP(R)S
 • izrada Operativnih planova CZ pravnih osoba o načinu organiziranja i provedbe mjera u sustavu CZ
 • izrada Procjena rizika i Operativnih planova pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • izrada Smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ  JLP(R)S
 • izrada Godišnjih analiza stanja i Godišnjeg plana razvoja sustava CZ
 • izrada godišnjeg Plana djelovanja JLP(R)S u području prirodnih nepogoda
 • stručna pomoć u organizaciji sustava CZ, izradi dokumenata civilne zaštite, vježbi, osposobljavanju povjerenika CZ i postrojbi
Povezane teme:
procjena ugroženosti stanovništva planiranje zaštite i spašavanja izrada procjene ugroženosti stanovništva izrada plana zaštite i spašavanja plan zaštite i spašavanja zaštita

Usluge vezane za zaštitu na radu

Zaštita na radu

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 • izrada procjena opasnosti (revizija)
 • pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu za novo proizvedene i uvozne strojeve i uređaje
 • mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima
 • osposobljavanje radnika za zaštitu na radu
 • vođenje poslova zaštite na radu
 • izrada svih elaborata i dokumenata u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (pravilnika, planova evakuacije i spašavanja, evidencija, ...
 • izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
 • izrada plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba
 • izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
Povezane teme:
osvijetljenost pregledi i ispitivanja strojeva elaborati i dokumenti mjerenje parametara radne okoline izrada procjene opasnosti izrada procjena opasnosti osposobljavanje odgovornih osoba buka mikroklima znakovi sigurnosti osposobljavanje radnika vođenje poslova zaštite na radu uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu izrada plana evakuacije zaštita

Usluge vezane za zaštitu od požara

Zaštita od požara

Mi smo:

 • ovlašteno poduzeće za izradu procjena ugroženosti od požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • ovlašteno poduzeće za osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara
 • pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • pregledi i ispitivanja elektroinstalacija
 • pregledi i ispitivanja kotlovnica i drugih energetskih postrojenja
 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i ispitivanje el. instalacija u «Ex» izvedbi 
Povezane teme:
ispitivanje energetskih postrojenja ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para ispitivanje gromobranskih instalacija ispitivanje elektroinstalacija ispitivanje kotlovnica osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara mjerenje električnih instalacija osposobljavanje pučanstva za gašenje početnih požara procjena ugroženosti od požara instalacija za dojavu i gašenje požara ispitivanje električnih instalacija ekologija zaštita

Usluge vezane za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša

Mi smo:

 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
 • mjerenje zvučne izolacije
 • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
 • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
 • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
Povezane teme:
mjerenje zvučne izolacije izdavanje vodopravne dozvole vodopravna dozvola buka mjerenje buke elaborat za izdavanje vodopravne dozvole predviđanje buke planovi intervencija u zaštiti okoliša zakonu o zaštiti od buke ekologija zaštita