Vizor d.o.o.

EKOLOGIJA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

ZAŠTITA

VIZOR d.o.o.
Vizor d.o.o.

KONZALTING

VIZOR d.o.o.

O nama - Ekologija, zaštita, konzalting varaždin

Ekologija, zaštita i konzalting

sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000Poduzeće VIZOR d.o.o. Varaždin je poduzeće s osnovnom djelatnošću - pružanje usluga mjerenja, ispitivanja i izrada elaborata iz zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.
Poduzeće zapošljava 17 osoba, od toga 11 inženjera tehničke struke, posluje s oko 1500 komintenata širom Hrvatske, te ima 15-godišnje iskustvo isključivo na navedenim poslovima.
VIZOR d.o.o. sa radom započinje 27.06.1988.g. pod imenom - RO Zavod za unapređivanje sigurnosti pri radu zaštite od požara i zaštita radne i životne okoline po., Varaždin, Trg B. Adžije 5/II.
Od 26.06.1992.g., posluje pod nazivom - VIZOR d.o.o. za ekologiju, zaštitu i konzalting, Varaždin, Koprivnička 1 (skraćeno: VIZOR d.o.o., Varaždin).

Poduzeće ima od 2004. godine uveden sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000

Akreditacija za akustička mjerenjaOd 2011.g. u sklopu poduzeća VIZOR djeluje
Laboratorij za akustička mjerenja akreditiran prema Normi HRN EN ISO/IES 17025:2007.

 
Povezane teme:
konzalting usluge mjerenja usluge ispitivanja ekologija zaštita i spašavanje zaštita od požara zaštita okoliša zaštita na radu obrazovanje odraslih zaštita

Usluge vezane za zaštitu i spašavanje

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 • obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
 • izrada procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća
 • izrada plana zaštite i spašavanja
Povezane teme:
planiranje zaštite i spašavanja procjena ugroženosti stanovništva izrada plana zaštite i spašavanja plan zaštite i spašavanja izrada procjene ugroženosti stanovništva zaštita

Usluge vezane za zaštitu na radu

Zaštita na radu

Mi smo ovlašteno poduzeće za:

 • izrada procjena opasnosti (revizija)
 • pregledi i ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu za novo proizvedene i uvozne strojeve i uređaje
 • mjerenje parametara radne okoline: buka, osvijetljenost, mikroklima
 • osposobljavanje radnika za zaštitu na radu
 • vođenje poslova zaštite na radu
 • izrada svih elaborata i dokumenata u skladu s Zakonom o zaštiti na radu (pravilnika, planova evakuacije i spašavanja, evidencija, ...
 • izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
 • izrada plana evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba
 • izrada elaborata o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti
Povezane teme:
osvijetljenost pregledi i ispitivanja strojeva mjerenje parametara radne okoline elaborati i dokumenti buka izrada procjena opasnosti izrada procjene opasnosti osposobljavanje odgovornih osoba mikroklima znakovi sigurnosti osposobljavanje radnika uvjerenja o primjeni mjera zaštite na radu vođenje poslova zaštite na radu izrada plana evakuacije zaštita

Usluge vezane za zaštitu od požara

Zaštita od požara

Mi smo:

 • ovlašteno poduzeće za izradu procjena ugroženosti od požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara
 • ovlašteno poduzeće za ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para
 • ovlašteno poduzeće za osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara i za gašenje početnih požara
 • pregledi i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • pregledi i ispitivanja elektroinstalacija
 • pregledi i ispitivanja kotlovnica i drugih energetskih postrojenja
 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i ispitivanje el. instalacija u «Ex» izvedbi 
Povezane teme:
ispitivanje energetskih postrojenja ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para ispitivanje gromobranskih instalacija ispitivanje elektroinstalacija osposobljavanje pučanstva za primjenu preventivnih mjera zaštite od požara mjerenje električnih instalacija procjena ugroženosti od požara osposobljavanje pučanstva za gašenje početnih požara instalacija za dojavu i gašenje požara ispitivanje kotlovnica ispitivanje električnih instalacija ekologija zaštita

Usluge vezane za zaštitu okoliša

Zaštita okoliša

Mi smo:

 • ovlašteno poduzeće za mjerenje i predviđanje buke prema Zakonu o zaštiti od buke
 • mjerenje zvučne izolacije
 • izrada planova intervencija u zaštiti okoliša
 • izrada operativnih planova u slučaju iznenadnih zagađenja voda
 • izrada elaborata za izdavanje vodopravne dozvole
Povezane teme:
mjerenje zvučne izolacije izdavanje vodopravne dozvole vodopravna dozvola buka mjerenje buke elaborat za izdavanje vodopravne dozvole planovi intervencija u zaštiti okoliša predviđanje buke zakonu o zaštiti od buke ekologija zaštita